Demonic Attack ( A story from a fan)

I received a message from a fan about this story on his encounters with the devil. It was written in Tagalog so I had to summarize it and translate it to English.  “Kaya ko inilahad para makaiwas at aral sa iba na hindi lahat ng nagpapahayag ng biblia ay Dios ang pinanghahawakan may mga aspect at strategy si lucifer to manipulates ang mga tao, gagamit pa si satan na bagong relihiyon para malinlang sa sikretong maling paniniwala sa lihis ng katotohanan.” ( I have to tell this story so others may find it as a lesson that not all that talks about God and the Bible are from God but some are works of the devil. Some are just the aspect and strategy of Satan to keep as away from God. )
Read his story here